Sterilisatiecampagnes

Sterilisatiecampagnes, het begin van de toekomst

Door sterilisatiecampagnes te houden, waarin zwerfhonden, maar ook honden van een eigenaar, wordt gesteriliseerd, wordt voorkomen dat er nog meer nakomelingen worden geboren.

Dit is de enige diervriendelijke methode om de aanwas van dieren tegen te gaan. Het is een feit dat het doden van dieren een averechts effect heeft, want waar voedselbronnen zijn zullen altijd dieren leven en de leeggekomen plekken zullen snel weer worden opgevuld door nieuwe, vaak minder sociale, honden.

Het is van groot belang vooraf te bepalen wat de belangrijkste bron is van de aanwas van nieuwe honden. Wanneer dat eigenaarshonden zijn binnen een specifieke regio, dan zal in de sterilisatiecampagnes vooral hier veel aandacht aan worden besteed. In regio’s waar vooral de zwerfhondenpopulatie zelf zorgt voor de toename, zal in de sterilisatiecampagnes vooral zoveel mogelijk zwerfhonden worden gevangen en geholpen, waarna ze worden teruggezet op de plek waar ze eerder werden gevangen.

Deze methode heet CNVR:
C=Collect (vangen)
N=Neuter (steriliseren)
V=Vaccinate (rabiësvaccinatie)
R=Return (terugplaatsen)

Minimaal 2 keer per jaar gaan we met dierenartsen uit Nederland en Bosnië aan de slag om zoveel mogelijk dieren te steriliseren. Eigenaren mogen hun dieren gratis laten helpen en dieren uit asielen en van de straat worden ook zoveel mogelijk geholpen. Om een sterilisatiecampagne te laten slagen, is er nauwe samenwerking nodig met de lokale overheid en een lokale dierenarts. De gemeente is verantwoordelijk voor het diervriendelijke beleid. Daarnaast is ons streven de lokale dierenarts, indien nodig, op te leiden om zelf de operaties uit te kunnen voeren na ons vertrek.

Helaas hebben we in Bosnië te maken met corruptie en krappe budgetten. We zijn afhankelijk van de medewerking van gemeenten, want op eigen houtje iets in Bosnië opzetten is gevaarlijk en tevergeefs. Zolang de algemene opvatting heerst dat zwerfdieren een goed leven niet waard zijn, is het aan ons de gemeenten ervan overtuigen dat zij dat juist wél zijn.

Een sterilisatie kost ons ongeveer 50 euro. Om deze sterilisatiecampagnes mogelijk te maken hebben we de zogenaamde druppelcampagne. Helpt u ook mee?

Sterilisatiecampagnes en het nut ervan