Sterilisatie hond

Update december 2016:

Nu we in 2016 hebben besloten onze activiteiten af te bouwen, is er ook besloten dat we geen grootschalige campagnes meer zullen organiseren. Maar dat betekent niet wat we helemaal geen sterilisaties meer sponsoren. Er komen dagelijks nieuwe honden in het asiel van Orasje. Daar betalen we ook de sterilisaties, en af en toe krijgen we een hulpverzoek waar we kritisch naar kijken. Steun voor sterilisaties is dus nog steeds heel welkom.

=====================

Sterilisatiecampagnes, het begin van de toekomst

Door sterilisatiecampagnes te houden, waarin niet alleen zwerfhonden, maar ook honden van een eigenaar, worden gesteriliseerd, wordt voorkomen dat er nog meer nakomelingen worden geboren.

Voor Stichting Dierenopvang Bosnië is dit het belangrijkste speerpunt omdat dit de diervriendelijke methode is om de aanwas van dieren tegen te gaan. Het is een feit dat het doden van dieren een averechts effect heeft, want waar voedselbronnen zijn, zullen altijd dieren leven en de leeggekomen plekken zullen snel weer worden opgevuld door nieuwe, vaak minder sociale, honden.

Het is van groot belang vooraf te bepalen wat de belangrijkste bron is van de aanwas van nieuwe honden. Wanneer dat eigenaarshonden zijn binnen een specifieke regio, dan zal in de sterilisatiecampagnes hier vooral veel aandacht aan worden besteed. In regio’s waar vooral de zwerfhondenpopulatie zelf zorgt voor de toename, zal de aandacht zich vooral richten op het vangen en helpen van zwerfhonden. Zij worden altijd weer teruggeplaatst op de plek waar ze gevangen werden.

Deze methode heet CNVR:
C=Collect (vangen)
N=Neuter (steriliseren)
V=Vaccinate (rabiësvaccinatie)
R=Return (terugplaatsen)

Minimaal 2 keer per jaar gaan we met dierenartsen uit Nederland en Bosnië aan de slag om zoveel mogelijk dieren te steriliseren. Zij zullen, soms met Bosnische dierenartsen die meelopen als stagiaire, de hond castreren of steriliseren. Eigenaren mogen hun dieren gratis laten helpen en dieren uit asielen en van de straat worden ook zoveel mogelijk geholpen. Om een sterilisatiecampagne te laten slagen, is er nauwe samenwerking nodig met de lokale overheid en een lokale dierenarts. De gemeente is verantwoordelijk voor het diervriendelijke beleid. Daarnaast is ons streven de lokale dierenarts, indien nodig, op te leiden om zelf de operaties uit te kunnen voeren na ons vertrek.

Helaas hebben we in Bosnië te maken met corruptie en krappe budgetten. We zijn afhankelijk van de medewerking van gemeenten, want op eigen houtje iets in Bosnië opzetten is gevaarlijk en tevergeefs. Zolang de algemene opvatting heerst dat zwerfdieren een goed leven niet waard zijn, is het aan ons de gemeenten ervan overtuigen dat zij dat juist wél zijn.

Wat kost een hond steriliseren

Een sterilisatie kost ons ongeveer 50 euro. Om deze sterilisatiecampagnes mogelijk te maken hebben we de zogenaamde druppelcampagne. Dit is een campagne waarbij we geld inzamelen om met z’n allen de zogenaamde druppel op de gloeiende plaat te zijn. Juist door al die druppels maken we het verschil. Helpt u ook mee?

Sterilisatie hond en het nut ervan