Onze organisatie

Welkom op de website van Stichting Dierenopvang Bosnië.

Stichting Dierenopvang Bosnië (SDB) is een onafhankelijke organisatie met een eigen missie en vastgestelde doelstellingen;

De missie van Stichting Dierenopvang Bosnië is het verbeteren van het dierenwelzijn in Bosnië en het op diervriendelijke wijze beperken van de zwerfdierenpopulatie.
Door sterilisatie, educatie en samenwerking met lokale organisaties en overheid richten wij ons op een constructieve en toekomstgerichte oplossing, en proberen wij de groei van de zwerfhondenpopulatie een halt toe te roepen.

De oorlog in Bosnië in de jaren 90 heeft zijn sporen nagelaten, het land worstelt nog steeds met de trauma’s die het heeft opgedaan tijdens de strijd. Veel huisdieren raakten thuisloos tijdens en na de oorlog. Het aantal zwerfdieren is in rap tempo toegenomen en het geschatte aantal honden in 2013 ligt rond 100.000 (dit is een voorzichtige schatting).

Wij zijn geen voorstander van het meenemen van een groot aantal honden, daar dit niet bijdraagt aan de oplossing. Beter is het om de aandacht te richten op de oorzaak. Wij nemen wel een beperkt aantal honden mee naar Nederland, volgens voorgeschreven procedures voor transport van gezelschapsdieren, die op een zorgvuldige wijze worden geplaatst nadat ze hebben kunnen wennen bij een ervaren gastgezin. Onze nazorg is voor het leven!

De stichting is volledig afhankelijk van giften. We ontvangen geen subsidie.
Wij hebben uw hulp hard nodig om de vergeten dieren een beter leven te geven. Samen staan we sterk, samen met u laten we de zon weer een beetje schijnen voor deze onschuldige oorlogsslachtoffertjes.

Keurmerk
Er bestaan diverse keurmerken voor non-profit organisaties. Onze stichting heeft besloten geen keurmerk aan te vragen. Wij achten onze organisatie voldoende transparant en vinden dat we de kosten die het aanvragen en behouden van een keurmerk met zich meedraagt beter kunnen besteden aan onze activiteiten in Bosnië.

Samenwerking
Tevens hebben wij besloten ons niet aan te sluiten bij een overkoepelend orgaan, omdat wij van mening zijn dat de diversiteit groot is en grote waarde hechten aan onze eigen activiteiten en plannen voor de toekomst.
Het is dan ook van groot belang onze eigen doelen te bewaken en ons te richten op zaken die voor ons prioriteit hebben. Onze eigen doelen zijn helder: wij streven een verbetering van het dierenwelzijn in Bosnië na.
We werken graag samen met collega-stichtingen. Wij zijn altijd bereid kennis, inzet en hulpgoederen te delen waar nodig en mogelijk.

Mocht u vragen hebben over onze manier van werken, dan vinden wij het zeer prettig als u contact met ons op neemt:
06-46198579 (Suze) of u kunt ook een email sturen: info@hondenopvang.com

Lees hier meer over Verleden, heden en toekomst.

En wie ons team is vindt u hier!

Wij hebben weer vacatures!