Nieuwsbrief December 2015

Geachte lezers,

Met een korte trip achter de rug en een hoop activiteiten achter de schermen zoals een vrijwilligersdag waarbij we bijeenkwamen om na te denken over waar we staan en wat we nastreven, merken we dat het jaar weer voorbij is gevlogen. De nieuwsbrief is bomvol, maar we hopen dat u tijd kunt vrijmaken om hem toch even door te lezen.

Besko stond een tijdje ter adoptie en is met zijn Bosnische snuit in de roomboter gevallen. Zijn nieuwe baasjes zijn dolblij met hem. Binnenkort volgt een update op de website. De in november meegekomen geluksvogeltjes maken het goed. Kleine Eni met haar zere pootje doet het fantastisch en is onder behandeling bij een orthopedisch specialist.

Er is een nieuwe ster toegevoegd aan de lijst adoptie op afstand honden. Max is nu ook op afstand te sponsoren!

max_site_001

Bericht van het bestuur

De afgelopen tijd is er onder alle vrijwilligers een enquête uitgestuurd. Paulien heeft zich gebogen over deze enquête. En het resultaat mag er zijn! Wat beoogden we? Vooral als SDB om te leren van de mening van iedereen waar we al 13 (dertien!!) jaar op bouwen en vertrouwen.

Eén van de duidelijkste signalen was wel het onderwerp ‘bestuur’. Men weet eigenlijk niet wie er, naast Suze, nou allemaal inzit en bovenal; wat doet het bestuur eigenlijk?
Daarom is als eerste leerpunt besloten om te trachten jullie op de hoogte te houden van bestuurszaken. En dat delen we door een stukje in de Nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief..
Waar is het Bestuur mee bezig geweest de afgelopen tijd?

Allereerst natuurlijk met het (financiële) jaarverslag. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoe we het in 2014 hebben gedaan. En dat is niet slecht!

Daarnaast hebben we een vrijwilligersdag georganiseerd. Op 21 november hebben we de kans gehad met elkaar te praten over het werk van de SDB en de inzet van alle vrijwilligers. We hebben de dag afgesloten met een gezellig etentje. Een bijzondere dag! Maar nog meer is het bestuur bezig met de richting van onze stichting.

Vanaf 2014 is het schier onmogelijk om direct betrokken te worden bij de (weinige) sterilisatieprojecten in Bosnië. SDB heeft de vergunning niet gekregen om aan te sluiten. Vooral omdat er gewerkt wordt met een protocol dat niet 1,2,3 boven tafel kan komen. We hebben wél bijgedragen aan sterilisaties, maar vooral door financiële en materiële hulp aan andere projecten. Dat is soms frustrerend: we bereiken wel ons doel van het terugdringen van onwenselijke nestjes, maar juist sterilisaties waren onze ‘corebusiness’: we hadden een strak, goed georganiseerd uitgewerkt plan en –nog belangrijker- een grote groep enthousiaste mensen die in eigen tijd en met eigen geld handen en voeten gaven aan de sterilisatiereizen.

Daarnaast zijn we natuurlijk verantwoordelijk voor het asiel in Orasje. In het voorjaar van 2015 is er een groep naar het asiel vertrokken om daar een week te werken aan het onderhoud van het asiel. Dat er daarnaast lekker geknuffeld kon worden met alle zoeterds die daar wonen was natuurlijk een bonus. Maar ook het asiel drukt wel eens zwaar. De verantwoordelijkheid om mens en dier daar te ondersteunen vraagt een constante stroom van inkomsten. En die inkomsten komen in verschillende vormen tot stand. Met het staan op evenementen, de statiegeldzuilen, balie huisjes en acties als de meest recente 50/50 en “kom in actie”. In totaal zijn er wel 20 zaken te noemen die hiermee te maken hebben. Een groot gedeelte is het inzamelen van geld zelf, maar je moet niet vergeten dat al die zaken georganiseerd en geregeld moeten worden. En dat kost tijd. En vraagt veel van mensen.

Daar is het afgelopen jaar ook veel binnen het bestuur over gesproken. Op dit moment zijn veel taken en acties disproportioneel verdeeld: eigenlijk is er maar één naam die op ieders lippen ligt en op wie veel mensen leunen: Suze.
Juist door internet, facebook, smartphones en noem het allemaal maar op, kan er een urgentie ontstaan bij mensen die contact zoeken met Suze.  Er wordt een korte reactietijd verwacht. En juist omdat we blij zijn met iedereen die meedenkt en meehelpt, maar ook met alle hulp –hoe groot of hoe klein ook- is het lastig om te prioriteren. En dat wordt wel eens veel.

Voeg daarbij de duidelijke lijn van de uitkomst van de enquête: er zou meer moeten gebeuren op het gebied van PR, het onder de aandacht brengen van de doelstellingen van de stichting en de dagelijkse zaken in het asiel. Maar eigenlijk hebben we teveel taken die worden gedaan door te weinig mensen, of we hebben te weinig mensen die zich structureel kunnen storten op structurele projecten. Enfin.. het mag duidelijk zijn. We zitten in een impasse.

En daar is het bestuur nu mee bezig; als we na 13 jaar terugkijken; hoe zijn we begonnen en waar staan we nu? En hoe zullen we met elkaar de toekomst ingaan?
Over het 13 jaar terugkijken kunnen we duidelijk zijn; er is ontzettend veel gebeurd en we hebben als kleine stichting ontzettend veel bereikt. Dat kunt u lezen in het stuk dat is samengesteld door Paulien: “SDB in vogelvlucht”. Lees het in deze Nieuwsbrief  en krijg respect…wát een aantal honden! Wát een aantal sterilisaties! Wát een geld!

Voor wat betreft de toekomst is het duidelijk geworden op de vrijwilligersdag: Er zullen wat richtingen moeten worden besproken en doorgespit. En er zal een weg ingeslagen worden.
Dit jaar nog komt het bestuur samen om deze aftasting te starten. Begin 2016 komen we weer bij u terug. Om met elkaar te bepalen of de richting klopt en wat dat dan betekent. Voor het asiel, voor de stichting, voor u..
Dus: tot snel!

Het Bestuur: Henny Bax, Eerhard van Vliet, Suze Steenbergen, Jesje Zijlstra


Trip Orasje november 2015

Els, Fred en Suze hebben een korte reis gemaakt naar het asiel van Orasje. Er zijn ontzettend veel foto’s gemaakt. Voor de foto’s zijn fotomappen aangemaakt op Facebook, dit is een openbare pagina dus ook toegankelijk zonder Facebookaccount. Er zijn fotomapjes van dag 1, dag 2 en dag 3.

De dagen waren heel kort ivm de kou en het vroeg invallen van de schemer. De honden maken het goed en de medewerkers waren ontzettend blij met alle jassen en schoenen die we mee hadden.

Voor de adoptanten op afstand hebben we alle verhaaltjes en foto’s gemaakt en verzonden, de ambassadeurs hebben zich allemaal weer keurig gedragen tijdens het bezoek. Ook een hond op afstand adopteren? Dat kan! Kijk hier naar alle lieve snoeten die het asiel vertegenwoordigen.

Er is ook weer een filmpje gemaakt, kijk en geniet:

Inzameling

We hebben al jaren een tamelijk actieve inzameling. Vooral wanneer er een transport, grote actie of project op stapel staat. In Moerdijk is onze container waar we alle spullen uiteindelijk verzamelen.

Sinds een paar jaar is Jesje Zijlstra de inzamelcoördinator en bereikbaar via inzamelinghondenopvang@gmail.com. Zij koppelt mensen aan elkaar die wat hebben en die het kunnen halen of opslaan. In de praktijk komen nog steeds veel mensen direct bij eerder gekoppelden. Dat is gewoon hoe het werkt en vaak ook het snelst. Maar dat betekent ook dat die mensen vaak veel in hun huis hebben liggen aan ingezameld materiaal wat uiteindelijk weer naar Moerdijk moet.

Zolang er geen transport plaatsvindt, blijven alle spullen liggen bij de inzamelaars en in Moerdijk. Aangezien er voorlopig geen transport is, is het nodig het actieve inzamelen voorlopig een halt toe te roepen. Benches, medicatie en dekens zijn welkom, maar die moeten dus zoveel mogelijk direct naar Moerdijk zonder een omweg te maken via verzamelplekken.

Het organiseren van een transport is tijdrovend, zenuwslopend en zeer kostbaar. Een transport kost al snel 3.000 euro. Op dit moment is het voor de beperkte groep vrijwilligers niet mogelijk een transport te organiseren.

Tijd om pas op de plaats te zetten dus! Voorlopig gaan we de actieve inzameling stoppen, mocht u twijfelen, of er zijn onduidelijkheden, laat het ons dan weten via inzamelinghondenopvang@gmail.com.

Arnold en Thea Pompen schrijven over hun eerste bezoek aan het asiel van Orasje

In april van dit jaar zijn wij voor de eerste keer naar het asiel in Bosnië geweest.
De groep ging met auto’s, wij met het vliegtuig naar Tuzla en met de huurauto op weg naar Orasje. Lees meer.

Hilda vertelt haar verhaal!

20151217_nieuwsEen jaar of 10 geleden kwam ik min of meer bij toeval op de Site van de SDB terecht. Omdat de aanpak van het zwerfdierenprobleem mij erg aansprak meldde ik me aan als vrijwilligster. In die tijd stond er nog veel in het teken van het verzamelen van allerlei spullen voor de honden in Bosnië en al snel was mijn huis geen huis meer maar een opslagplaats geworden van dekens en hondenvoer, medicijnen enz. Lees meer


 

SDB IN VOGELVLUCHT

20151211_nieuwsbrief

(van 2002 t/m 2014)

Omdat er in de ruim 13 jaar zo verschrikkelijk veel gedaan en gebeurd is, hebben we gemeend er goed aan te doen daar eens aandacht aan te besteden in deze nieuwsbrief . Wij willen u benadrukken dat we altijd bereikbaar zijn voor vragen of input. U kunt ons bereiken via info@hondenopvang.com, schroom niet, het is alleen maar fijn als u meedenkt met ons.

2002
Start met het van de grond krijgen van een asiel Tuzla in samenwerking met Opstanak (plaatselijk initiatief).

2003
55 sterilisaties uitgevoerd.

2004
110 sterilisaties uitgevoerd.
In 2004 werken er 2 mensen in het asiel in Tuzla en worden er circa 250 honden opgevangen.
In 2004 werd € 27.369 aan de doelstellingen besteed door SDB .

2005
215 sterilisaties uitgevoerd.
In 2005 werken in het asiel in Tuzla 5 (door SDB betaalde) mensen en worden er circa 250 honden opgevangen (op het hoogtepunt 350 honden).
Het asiel is omheind, er staan twee grote gebouwen vol met hokken en hokken in een legertent. De honden lopen los in groepen en gaan ’s nachts vast. Er is een aggregaat, een watertank en een auto voor de werknemers en er zijn containers voor opslag.
4 keer per jaar gaan er vrijwilligers (2 x incluis 1 of 2 dierenartsen) naar Tuzla om te helpen en  honden te castreren.
Het asiel is volledig afhankelijk van SDB.
In Tuzla zijn afspraken gemaakt met de gemeente om geen zwerfhonden meer af te schieten. In plaats daarvan worden ze van straat gehaald en naar de dierenarts gebracht voor castratie (i.s.m. SDB). Ook komen er steeds meer mensen naar het asiel om hun honden te laten castreren.
Met adoptie-op-afstand wordt het voer voor het asiel betaald.
In 2005 werd € 38.879 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2006
210 sterilisaties uitgevoerd.
Meer dan 100 honden geopereerd (niet alleen castraties).
Er vindt een zoektocht plaats naar grond om zelf een asiel op te zetten, omdat samenwerking met Opstanak moeilijk wordt.
Het asiel wordt een groot deel van het jaar (tijdelijk) door SDB beheerd.
Er wordt een magazijn gehuurd om te zorgen dat spullen voor het asiel ook daadwerkelijk voor de honden worden gebruikt.
Er wordt o.a. een Deltahuis gebouwd.
Het aantal honden in asiel neemt toe.
Er worden 73 honden geplaatst in Nederland.
Er wordt een documentaire gedraaid door Link.
In 2006 werd € 47.513 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2007
90 sterilisaties uitgevoerd.
Steun van Dutch Puppy n.a.v. documentaire Link.
De samenwerking met Opstanak loopt stuk. SDB richt haar aandacht op Orasje.
Ontstaan samenwerking met Svjetlana en haar asiel in Orasje.
Er zijn twee grote reizen en een aantal kleine reizen naar Orasje.
Er worden 70 honden in Orasje gecastreerd.
Er worden 30 nieuwe hokken gebouwd.
Er wordt een magazijn gebouwd.
Gemeente Orasje schenkt extra grond.
Er worden 60 honden geplaatst in Nederland.
Het maximaal aantal honden in het asiel in Orasje wordt vastgesteld op 150.
Er wordt een kleinschalig project in Katica ondersteund..
In 2007 werd € 50.470 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2008
250 sterilisaties uitgevoerd (waarvan 125 in Orasje).
SDB wordt lid van WSPA.
Er worden 5000 boekjes gedrukt ter educatie voor kinderen vanaf 10 jaar m.b.t. de omgang met zwerfhonden (in samenwerking met en op kosten van Dogtrust).
Er worden 7 bezoeken aan Bosnië gebracht door 21 Nederlandse vrijwilligers.
Aan zo’n 500 leerlingen op 7 scholen wordt educatie gegeven.
Er wordt een hek geplaatst rond het asiel in Orasje.
Er wordt elektriciteitskabel gelegd en aangesloten.
Er wordt 1 auto gedoneerd aan het asiel in Orasje.
Er worden 80 honden geplaatst in Nederland.
Er wordt financiële hulp gegeven aan een asiel in Sarajevo.
Er is samenwerking en steun m.b.t. een project in Zagreb, Kroatië.
SDB geeft hulp aan een project in Bihac.
In 2008 werd € 43.822 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2009
250 sterilisaties uitgevoerd (waarvan 165 in Orasje en bij een sterilisatieproject in Odzak).
Er worden 5 bezoeken aan Bosnië gebracht door Nederlandse vrijwilligers.
Er worden 68 honden geplaatst in Nederland.
Het asiel Orasje is bijna volledig afhankelijk van de steun van SDB, hokken worden gebouwd en uitloopvelden aangelegd.
In Sarajevo zijn uitloopvelden gemaakt. Het asiel is overvol en de ligging op een heuvel ongunstig om te bouwen. SDB steunt de huur van een nachtwaker om dumpingen te voorkomen.
SDB steunt een kleinschalig sterilisatieproject in Zenica.
Een Bosnische dierenartsassistent loopt stage in Nederland.
Er worden met spoed honden uit Sarajevo in een pension opgevangen om afmaken te voorkomen.
In 2009 werd € 41.504 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2010
350 sterilisaties uitgevoerd.
Er worden 53 honden in Nederland geplaatst.
In Sarajevo worden 2 betonnen vloeren geplaatst om droge hokken voor de honden te verkrijgen door Stichting Wereldasielen.
Er vinden verschillende reizen naar Bosnië plaats.
Het aantal honden in het asiel van Orasje schommelt tussen de 143 en 175, gemiddeld 158.
Er worden een aantal kleinschalige sterilisatieprojecten gesteund.
Er wordt een grootschalig sterilisatieproject in Zenica uitgevoerd met financiële ondersteuning en vrijwilligers van SDB.
Een Bosnische dierenartsassistent loopt stage in Nederland.
In 2010 werd € 42.916 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2011
505 sterilisaties uitgevoerd.
Er worden 24 honden in Nederland geplaatst.
In Orasje is een drainagesysteem aangelegd door vrijwilligers met steun van AFP.
De overheid laat het behoorlijk afweten waardoor het asiel voornamelijk afhankelijk is van SDB.
Het aantal honden schommelt tussen 164 en 182, gemiddeld 174.
Sarajevo krijgt een donatie voor vanghokken voor een sterilisatieproject.
Er worden grootschalige en kleinschalige sterilisatieprojecten in Zenica gesteund.
Er zijn educatieprojecten op scholen en voor artsen.
Er vinden verschillende reizen naar Bosnië plaats.
In 2011 werd € 44.908 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2012
584 sterilisaties uitgevoerd.
Er worden 14 honden in Nederland geplaatst.
Het asiel in Orasje blijft onveranderd afhankelijk van SDB. Er zitten tussen de 155 en 174 honden, gemiddeld 166.
Een eer groot sterilisatieproject in Bihac wordt gesteund waar bij 350 sterilisaties worden uitgevoerd.
Ook in Zenica worden weer projecten gesteund.
Educatie blijft plaatsvinden.
Er vinden verschillende reizen naar Bosnië plaats.
In 2012 werd € 58.438 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2013
963 sterilisaties uitgevoerd.
Er worden 13 honden in Nederland geplaatst.
Het asiel in Orasje blijft onveranderd afhankelijk van SDB. Er zitten tussen de 166 en 184 honden, gemiddeld 178.
Er vindt een grootschalig sterilisatieproject in Sanski Most plaats, in samenwerking met verschillende organisaties en de lokale overheid. Er worden 231 sterilisaties gedaan.
In dezelfde week vindt er ook een sterilisatieproject in Orasje plaats.
In Zenica ondersteunt SDB sterilisatieprojecten waarbij 592 sterilisaties plaatsvinden.
Er vinden verschillende reizen naar Bosnië plaats.
In 2013 werd € 50.530 aan de doelstellingen besteed door SDB.

2014
235 sterilisaties uitgevoerd.
Er worden 17 honden in Nederland geplaatst.
8000 indirecte sterilisaties via steun aan projecten.
In 2014 is Bosnië getroffen door overstromingen. Door het enorme bedrag van € 19.074 aan ontvangen donaties en tonnen aan hulpgoederen is de stichting in staat geweest heeft vele projecten te steunen.
SDB levert een bijdrage aan 207 sterilisaties in Zenica.
Het asiel in Orasje blijft onveranderd afhankelijk van SDB. Er zitten tussen de 149 en 177 honden, gemiddeld 164.
Helaas krijgt SDB van de lokale overheid in Orasje geen toestemming om zelf een sterilisatieproject uit te voeren.
Er vinden verschillende reizen naar Bosnië plaats.
In 2014 werd € 64.040 aan de doelstellingen besteed door SDB.

Samengevat: 20151203_nieuwsbrief
– Sterilisaties: 3817
– Gemiddelde dagelijkse opvang in asiel Orasje gedurende de afgelopen 5 jaar, met alle kosten daaraan verbonden: 168 honden
– In Orasje zijn in totaal 813 honden opgevangen (vanaf de start in 2003 tot eind 2015)
– Direct besteed aan de doelen van SDB: € 510.389,00
– In Nederland geplaatst: 402 honden
– Ondersteuning in Tuzla, Sarajevo, Orasje, Bihac, Zenica, Katica, Zagreb, Odzak en Sanski Most
– Veelvuldige reizen naar Bosnië met artsen en vrijwilligers t.b.v. sterilisaties, bouwwerkzaamheden en ondersteuning werknemers asiel.
– Zeer veel bereikte kinderen door educatie.
– Stages voor dierenartsen.
– Het zoeken en in stand houden van samenwerking met verschillende andere organisaties.
– Ondersteunen van andere initiatieven in Bosnië met betrekking tot sterilisatie, educatie of de ondersteuning van asielen in nood.
– Veelvuldige ondersteuning na overstromingen.

 

Een niet gesteriliseerd monogaam zwerfhondenkoppel zorgt voor een nageslacht van 16 pups in een jaar. Dit geeft een nageslacht van 67000 honden in 6 jaar tijd. SDB heeft t/m 2014 3817 sterilisaties uitgevoerd…

20151218_nieuwsbrief