Steun een arts op afstand

Update december 2016:

Nu we in 2016 hebben besloten onze activiteiten af te bouwen, is er ook besloten dat we geen artsen meer te steunen. Er zijn grote partners als Dog’s Trust en IFAW actief in Bosnië, en zij pakken een groot deel op van de noodzaak tot opleiden.

============

Het aantal welwillende dierenartsen in Bosnië groeit, en daarmee ook de noodzaak om ondersteuning te verlenen. Ze zijn getraind, kunnen dieren steriliseren en castreren, echter het ontbreekt hen aan het juiste materiaal of de mogelijkheid ervaring op te doen. Stichting Dierenopvang Bosnië steunt deze artsen, want zij zijn een belangrijke schakel naar een beter dierenwelzijn.

Met ingang van 2015 richt SDB zich nog meer op de toekomst. Investeren in de dierenartsen in Bosnië is een zeer effectieve manier om invloed uit te oefenen op het dierenwelzijn. De artsen met wie een samenwerkingsverband is aangegaan bevinden zich in Tuzla, Sarajevo en Dormaljevac.

Om de artsen hun werk op een veilige en verantwoorde manier uit te laten voeren, voorziet SDB hen van medische materialen of een goede stageplek in één van onze sterilisatieprojecten waardoor ze nog meer ervaring krijgen. We hopen langzamerhand meer artsen te ondersteunen, waardoor ze hun werk nog beter uit kunnen voeren.

Daarmee helpen wij niet alleen de artsen, maar zeer zeker ook de dieren.

Helpt u ons mee? Alle bijdragen zijn welkom. Maak uw donatie over op rekening NL59INGB0009474694 t.n.v. Stichting Dierenopvang Bosnië onder vermelding van “artsen“.

We hebben een speciale  Flyer Arts op afstand voor deze actie, op die manier kunt u hem ook verspreiden. Hieronder ook in afbeeldingsvorm!

2015 arts op afstand A4