Helpen door te doneren?

Alleen met UW hulp kunnen wij de dieren in Bosnië helpen!

NL59 INGB 00094 746 94 tnv Stichting Dierenopvang Bosnië

Voor ieder budget is er een manier om te helpen.

5 euro, u sponsort een druppel, lees meer op Druppels gezocht!

10 euro, u kunt misschien een klas sponsoren

36 euro per jaar, hiervoor kunt u een hond sponsoren in het asiel van Orasje

50 euro, daarmee sponsort u een sterilisatie (10 druppels)

De zwerfhonden van Bosnië zullen u dankbaar zijn, hoe klein de bijdrage ook, zonder u zijn we nergens.

Wij zijn in het bezit van een ANBI verklaring!Anbi

Voor de mensen in het buitenland:
Naast ons rekeningnummer heeft u ook nodig: BIC : INGBNL2A

Belangrijke gegevens:

Postadres:

Stichting Dierenopvang Bosnië

Postbus 170, 1520AD, WORMERVEER

IBAN NL59INGB0009474694

Kamer van Koophandel: 18068542

Fiscaal nummer: 811557819

Doneren via automatisch incasso

Indien u wenst te doneren via automatische incasso, dan verzoeken wij u het incassoformulier te printen, volledig in te vullen en na ondertekening te zenden aan:

Stichting Dierenopvang Bosnië
Postbus 170

1520 AD Wormerveer

U kunt kiezen voor een doorlopende machtiging of een eenmalige machtiging.

Wanneer wordt er geïncasseerd?

 

Maandincasso: Wanneer u een maandincasso heeft ingediend, wordt er aan het begin van de volgende maand geïncasseerd.

Kwartaalincasso: Indien u een kwartaalincasso in de loop van een kwartaal heeft ingediend, wordt aan het begin van de volgende maand waarop het incassoformulier is ontvangen het bedrag naar rato over het resterende kwartaal geïncasseerd. Vervolgens aan het begin van ieder kwartaal.

Jaarincasso: Indien u een jaarincasso in de loop van een jaar heeft ingediend, wordt aan het begin van de volgende maand waarop het incassoformulier is ontvangen, het bedrag naar rato over het resterende jaar geïncasseerd. Vervolgens aan het begin van jaar.

 

Of u kunt gebruik maken van geefgratis:

Online_doneren

 

Maar ook via Paypal kunt u uw donatie overmaken:

 

Fiscaal gunstig schenken

Sinds 1 januari 2007 is het mogelijk om uw schenking aan Stichting Dierenopvang Bosnië als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting op te voeren. Schenken kan op 2 manieren:

· Periodieke schenkingen;
· Eenmalige schenkingen.

 

Periodieke schenkingen
Middels een notariële akte, welke u hier kunt vinden! Nadat u deze heeft ingevuld kunt u de akte naar ons verzenden en aanvullen, waarna wij hem retourneren.

 

Eenmalige schenkingen
Voor eenmalige schenkingen heeft u te maken met een drempel voor aftrek van gewone giften. Deze drempel is 1 % van uw verzamelinkomen. U mag maximaal 10% van uw verzamelinkomen aan giften aftrekken.

 

Sponsor worden
We zijn natuurlijk altijd op zoek naar bedrijven of particulieren die materialen willen sponsoren. We kunnen veel praktische steun gebruiken. Deze is zeer gevarieerd, want we kunnen werkelijk alles gebruiken: dierenartsspullen, hout en/of gaas om hokken en rennen van te bouwen, voer, gereedschappen, dekens, etc.

Het belang van uw steun

Wij kunnen de zwerfhonden in Bosnië alleen maar helpen door uw steun. Uw Financiële steun. We zijn in Nederland de enige stichting die zich inzet in Bosnië. Wereldwijd zijn we één van de weinige organisaties die vechten voor de dieren in Bosnië.

Op de eerste plaats bestaan onze projecten in Bosnië uit het steriliseren en castreren van honden en katten. Alleen dan kan op een humane wijze de populatie van de zwerfdieren worden teruggedrongen.

Op de tweede plaats (of gedeelde eerste plaats) komt het geven van educatie en voorlichting. Dit bestaat enerzijds uit educatie op scholen aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met behulp van een educatieboekjes die speciaal, in samenwerking met Dogs Trust, zijn ontwikkeld. Dit is een heel belangrijk project want het begint bij de jeugd!! Anderzijds bestaat dit uit het geven van voorlichting aan de inwoners van Bosnië over sterilisatie en hoe om te gaan met een hond.

Naast de sterilisatie en educatie projecten, oefenen we ook druk uit op gemeentes en instanties om het zwerfhondenprobleem op humane wijze aan te pakken. De oplossing is niet het uitmoorden van zwerfhonden door ze dood te schieten of te vergassen. Sterilisatie en castratie is de enige oplossing. SDB probeert dit in heel Bosnië duidelijk te maken.

SDB steunt ook lokale asielen, waaronder die in Orasje en Sarajevo. Steun vindt plaats door middel van financiële donaties en voer. Daarnaast gaat er een aantal keer per jaar een klusteam naar Bosnië om de leefomstandigheden van de honden in de asielen te verbeteren. Hierbij worden ook de lokale medewerkers in het asiel niet vergeten. Door onze bouwwerkzaamheden en adviezen verbeteren hun werkomstandigheden. U zult begrijpen dat dit alles geld kost, veel geld. Daarom kunnen wij dit niet doen zonder uw steun!!

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie en/of vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op. Voor schriftelijke vragen via email: info@hondenopvang.com

 

Goede_doelen