Bestuursmededelingen

20-04-2018 Bestuursmededeling met betrekking tot oplichting veiling 2014

Beste donateurs, betrokkenen, lezers en fans,

We hebben een zeer verdrietig en frustrerend bericht wat we na bijna 4 jaar uitstellen met jullie moeten delen.

4 jaar geleden vonden er in de lente ernstige overstromingen plaats in Bosnië, 2014 was een rampenjaar voor het al arme land. Zelfs het asiel in Orasje liep gevaar.

Wij ontvingen een groot aantal noodkreten en besloten er gehoor aan te geven. Maar naast de noodkreten ontvingen wij ook een prachtige hoeveelheid donaties.

Om meer fondsen te werven werd er een veiling georganiseerd door Inge Nap. Er werd ruim 3.000 euro opgehaald. Helaas kregen we de aan haar betaalde donaties niet uitbetaald. Na een tijd getracht te hebben het in den minne te regelen, voelden wij ons genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, maar door verhuizing naar onbekende woonplaats in het buitenland was beslaglegging niet mogelijk. Het vonnis in toegewezen door de rechtbank en we staan dan ook geheel in ons recht.

Wij vinden “naming en shaming” bijzonder onprettig en hebben ons er al die tijd ver van gehouden, maar nu wij de afgelopen maanden weer geconfronteerd zijn met haar loze beloftes kunnen wij het niet langer doodzwijgen, wij weten namelijk dat wij niet de enige gedupeerden zijn en willen een signaal geven aan partijen die wellicht met haar in zee gaan. Wij hebben 4 jaar lang geprobeerd het op een ordentelijke wijze te schikken, zonder succes. Dit heeft ons heel veel tijd en geld gekost.

De schuld is inmiddels opgelopen naar 4000 euro, voor ons een ongelooflijk hoog bedrag waar we met pijn in ons hart van weten dat we het nooit meer zullen ontvangen.

Wij willen onze excuses aanbieden aan alle partijen die destijds een item of activiteit ter beschikking hebben gesteld ten gunste van de veiling. Wij weten tevens dat een aantal bieders hun item niet hebben ontvangen en wel een betaling hebben gedaan aan Inge Nap. Ook daar bieden wij onze excuses voor aan. Onze houding was helaas te naïef.

4000 euro, dat is al snel een half jaar eten voor de honden in het asiel. Wij hopen dat zij voelt wat zij heeft aangericht, want ons doet het nog iedere dag pijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via info@hondenopvang.com. Wij willen geen hetze voeren tegen deze dame, maar we willen de waarheid naar buiten brengen, omdat verzwijgen voor ons niet langer tot de mogelijkheden behoort. De belangen zijn te groot. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de keuze die wij nu maken.

Met vriendelijke groet,

Suze Steenbergen-Andringa

Namens het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië

Bestuursmededeling

Geachte donateurs/volgers/fans en supporters,

De afgelopen periode hebben wij meerdere mededelingen gedaan over het afbouwen van de activiteiten van Stichting dierenopvang Bosnië en de versterkte samenwerking met WereldAsielen. Deze samenwerking krijgt nu ook financieel vorm, SDB en met name het asiel in Orasje  zal een structureel project worden bij WereldAsielen, waardoor het mogelijk blijft het asiel in Orasje te kunnen blijven steunen.

Met ingang van de maand december is deze transitie een feit.

Dit heeft een aantal gevolgen:

  1. Heeft u bij uw bank via internetbankieren aangegeven periodiek een bedrag over te schrijven naar Stichting Dierenopvang Bosnië? Dan dient u dit handmatig aan te passen. Gebruikt u daarvoor ook de nieuwe tenaamstelling WereldAsielen en IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56. Vergeet niet te vermelden dat uw donatie bestemd is voor Project 18 Orasje.
  2. Wanneer het een periodieke overboeking betreft ten gunste van een adoptie hond op afstand dient u ook de naam van de hond te vermelden
  3. Indien u een lopende incassomachtiging heeft, zal deze geldig blijven.  Ook de bestemming van uw donatie via incasso blijft hetzelfde, namelijk het asiel van Orasje. Echter de tenaamstelling van de incassant, het incassanten ID en de bankrekening van de incassant zullen wijzigen. U zult deze nieuwe gegevens terugzien in de bankafschriften.
  4. SDB incasseerde altijd eind van de maand, WereldAsielen incasseert echter begin van de maand. De laatste incasso die gepland staat bij SDB eind november 2017 wordt verplaatst naar 20 november 2017.
  5. De eerste incasso welke wordt uitgevoerd door WereldAsielen bestemd voor Orasje vindt 10 december 2017 plaats. Vanaf januari zullen de incasso’s dan normaal plaatsvinden aan het begin van de maand. Helaas is deze wijze nodig om de administratieve transitie goed te laten verlopen.

Tip: Directe donaties kunnen voortaan worden overgemaakt naar NL 20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen onder vermelding van Project 18 Orasje. Wanneer de aangegeven omschrijving niet wordt meegegeven komt het ten gunste van algemene donaties en niet ten gunste van Orasje!

Als bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië zijn wij ervan overtuigd dat ons project bij WereldAsielen in goede handen zal zijn en dat de voortzetting van de steun aan Orasje gewaarborgd is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk  contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting dierenopvang Bosnië en WereldAsielen

Suze Steenbergen-Andringa, 06-46198579, info@hondenopvang.com

 

01-03-2018 Nieuwsbrief/mededelingen

Beste lezers,

Een tussentijdse korte brief namens het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië

Onze postbus in Wormerveer is opgezegd, vanaf nu kan post bestemd voor zaken rond SDB, de inzameling van de diverse zaken, spaarzegels en andere informatie worden verstuurd via de postbus van WereldAsielen. De gegevens zijn: Stichting WereldAsielen • Postbus 8040 • 1180 LA Amstelveen. Eventueel kunt u vermelden dat het bedoeld is voor SDB, of ter attentie van Suze Steenbergen. Dan komt het zeker goed terecht.

In december is de overdracht naar WereldAsielen van de financiële zaken afgerond. Incasso’s lopen via de rekening van WereldAsielen en alle donaties voor Orasje kunnen worden overgemaakt naar de rekening van WereldAsielen: NL20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen onder vermelding van Project 18 (en evt de naam van uw adoptie op afstandhond wanneer van toepassing). Ingrid van de Berg is projectmedewerker binnen WereldAsielen voor Orasje, en dus kunnen wij onze steun voortzetten. Een aantal vrijwilligers is meeverhuisd en zet de taken ten behoeve van het asiel voort.

Er zitten nu 140 honden in het asiel, de toestroom blijft een probleem. Wij herplaatsen zelf niet meer, maar er zijn een aantal kleine partijen die hulp bieden. Dat vinden wij geweldig, omdat het asiel geen enkele andere hulp heeft vanuit het buitenland. Vooral de grote hoeveelheid pups en gewonde honden heeft de afgelopen maanden een enorme impact gehad. Het potje voor medische kosten is helemaal op, en dus zijn donaties zeer welkom.

Op dit moment worden de hokken vervangen, er is een grote inzameling geweest en de hokken worden als bouwpakket voorbereid. Wanneer vrijwilligers naar het asiel gaan om spullen te brengen gaan er iedere keer een stapel hokken mee. We hopen zo in de loop van het jaar allemaal prachtige nieuwe hokken te installeren, vooral dankzij de inspanningen van Guido van Dieten en alle vrijwilligers die hebben geholpen met de voorbereiding en de assemblage ter plekke.

De adoptie op afstand honden worden langzamerhand wat ouder. We maken ons zorgen, maar kunnen helaas weinig voor ze doen wanneer het honden betreft die moeilijk zullen functioneren in een land als Nederland. Wij houden onze adoptanten en lezers uiteraard op de hoogte.
Afgelopen december is adoptie op afstandhond Belko naar Nederland gekomen, zijn fysieke toestand was zorgelijk en de medische ondersteuning in het asiel is nihil. Hij kreeg de kans bij te komen in de warme woonkamer van Dierencentrum Friesland en heeft, nadat hij sterker werd, een geweldig nieuw huis gevonden. We hebben een kort filmpje van zijn avontuur: https://youtu.be/QSEv0WOE7M0

De definitieve afwikkeling van Stichting Dierenopvang Bosnië staat gepland op 1 mei 2018. Wij zouden het heel erg waarderen als u uw donatie verplaatst naar de rekening van WereldAsielen. Op die manier kunnen wij het asiel in Orasje blijven steunen, dat verdienen ze dubbel en dwars.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u ons uiteraard altijd benaderen via mail: info@hondenopvang.com

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië

12-01-2017

Beste lezers,
 
Met alle veranderingen die er aan zullen komen dit jaar is het verstandig om de veel gestelde vragen rond de overdracht aan WereldAsielen te beantwoorden.
 
We doen het in delen, omdat we niet op iedere vraag al antwoord hebben.
Uiteraard staat het altijd vrij vragen te stellen, in het openbaar of privé via info@hondenopvang.com
 
Hieronder vast een rijtje veel gestelde vragen:
 
========
 
Kan ik mijn donaties nog steeds naar jullie overmaken?
 
Ja, maar het kan ook naar WereldAsielen. In de loop van 2017 zullen we onze donateurs benaderen en vragen de donaties in het vervolg over te maken naar WereldAsielen. Dat geldt ook voor adoptie op afstand. De adoptanten op afstand worden zo snel mogelijk benaderd.
Donaties aan WereldAsielen welke bestemd zijn voor Orasje/Stichting Dierenopvang Bosnië kunnen worden overgemaakt naar: NL20 TRIO 0198 3427 56 ten name van WereldAsielen onder vermelding van P18 Orasje.
Voor de adoptanten op afstand is het belangrijk dat de betreffende geadopteerde hond er ook bij wordt vermeld. Maar zoals hierboven aangegeven zullen we onze adoptanten op korte termijn benaderen.
 
========
 
Sparen jullie nog DE zegels?
Jazeker, we zijn er erg mee geholpen. Nu we de samenwerking met WereldAsielen gaan versterken zullen we op evenementen staan voor WereldAsielen, en daar zullen de Douwe Egberts items gebruikt worden in cadeaupakketten, en worden ingezet als loterijprijzen.
========
 
Sparen jullie nog AirMiles?
Absoluut, ook deze gebruiken we voor de aankoop van leuke items voor op de kraam.
========
 
Zamelen jullie nog goederen in?
Niet voor onszelf, maar wel voor WereldAsielen. Zo nu en dan zal er ook wat naar Orasje worden gebracht. Dus mocht je spullen hebben, laat het ons weten.
========
 
Hebben jullie nog medische spullen nodig?
Zeker, we zijn blij met allerlei middelen tegen parasieten en andere medische spullen. Het wordt door WereldAsielen naar diverse asielen verzonden. Alle asielen worden ondersteund door een lokale dierenarts.
========
 
Zoeken jullie nog vrijwilligers?
JA! WereldAsielen is een kleine club betrokken vrijwilligers en er zijn veel meer handen nodig. Dus heb je tijd over? Dan horen we het graag. Stuur een mail naar info@hondenopvang.com of bel naar 06-46198579 voor meer informatie
====
Gaan jullie nog wel eens op een werkreis naar Bosnië?
We zullen geen sterilisatieprojecten meer organiseren in de toekomst. Incidenteel bezoek aan Orasje zal zeker plaatsvinden. Wil je een keer mee? Laat het ons weten via info@hondenopvang.com of bel naar 06-46198579 voor meer informatie
 

24-08-2016 Bestuursmededeling

 
In mei 2016 kwam vanuit Stichting Dierenopvang Bosnië (SDB) een bestuursmededeling over het afbouwen van de activiteiten van de stichting. Dit kwam bij veel mensen als een schok.
 
Wij hebben de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden om het asiel van Orasje te kunnen blijven steunen. Samen met WereldAsielen (WA) zijn we overeengekomen dat zij het asiel als structureel project overnemen. Een aantal vrijwilligers van SDB zal hun werkzaamheden voortzetten binnen WA na de afbouw.
 
De honden in het asiel van Orasje verdienen de steun en wij willen graag samen zorgen voor een continuering van hun veilige verblijf in het asiel. We zijn dan ook blij dat deze oplossing is gevonden.
 
De details zullen in de loop van de komende maanden worden uitgewerkt, vooralsnog verandert er niets voor onze donateurs.
 
WereldAsielen herplaatst geen honden. Eventuele adopties zullen dan ook via andere kanalen moeten lopen.
 
We hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, maar uiteraard zijn vragen meer dan welkom. Deze kunt u stellen via bestuur@hondenopvang.com of via info@wereldasielen.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
De besturen van Stichting Dierenopvang Bosnië en WereldAsielen4 mei 2016 Belangrijke Bestuursmededeling

Beste volgers, vrienden, donateurs, adoptanten, lezers en fans,

Onderstaande tekst is een officiële tekst geschreven namens het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië.

Het is een tekst waarin we een ontzettend zware en moeilijk beslissing kenbaar maken.
We zijn zeer zeker niet over één nacht ijs gegaan. We hopen op jullie steun, ondanks de negatieve insteek van het bericht.

We willen benadrukken dat we de tijd nemen voor het realiseren en dus afhankelijk zijn van de steun voor het asiel.
We begrijpen dat een grote groep donateurs ons juist steunen om onze sterilisatieprojecten. We hopen dat zij terugkijken op succesvolle jaren waarin een hoop dierenleed is bespaard.
En dat deze lieve supporters de dieren in het asiel willen blijven steunen.

Het delen van gedachten en vragen staat vrij, maar probeer het respectvol te houden, ook al zal het een emotionele impact hebben.

Mocht u vragen of gedachten hebben dan kun u ons bereiken via bestuur@hondenopvang.com.

Namens het bestuur van SDB

===============================================

Aan u als supporter van stichting dierenopvang Bosnië

Beste supporter,

Sinds 2002 zijn wij als kleine stichting actief voor de (zwerf) honden in Bosnië. Samen zetten we ons op verschillende manieren in om de zwerfhonden in Bosnië te helpen. Dit doen we onder andere door middel van sterilisatieprojecten, educatie op basisscholen en het financieren van het asiel van Orasje.

De doelstellingen van de SDB zijn u vast wel bekend:
1. Het organiseren van sterilisatieprojecten in Bosnië
2. Het opzetten van educatieprojecten in Bosnië
3. Samenwerking met lokale organisaties en overheid
4. Het ondersteunen van een plaatselijk asiel:
a. Door middel van adoptie op afstand van honden die niet herplaatsbaar zijn
b. Het kleinschalig herplaatsen van honden in Nederland vanuit een veilige introductieperiode waarbij de honden in eerste instantie bij opvanggezinnen geplaatst worden.

Met trots kijken wij terug op een prachtige periode van hard werk met geweldige resultaten, mogelijk gemaakt door iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Ruim 3.800 honden zijn door ons gesteriliseerd en gecastreerd, en ruim 12.000 honden zijn met onze ondersteuning gesteriliseerd en gecastreerd. Hierdoor is er ontelbaar veel dierenleed voorkomen. Een hele prestatie.

Na bijna 14 jaar worden wij ingehaald door de wereld om ons heen: zo is er veranderende wetgeving in werking getreden in Bosnië en zijn er andere initiatieven om ons heen ontstaan met een groter bereik en een grotere scope, zoals Dogs Trust en IFAW. Het groot aantal taken binnen de stichting ligt op de schouders van een steeds kleinere groep vrijwilligers. Deze verantwoordelijkheid drukt zwaar.

Ondanks de vele pogingen om het team uit te breiden middels het plaatsen van vacatures, heeft dat niet geleid tot structurele uitbreiding.

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn wij als bestuur tot de conclusie gekomen dat er enkele pijlers van onze stichting zijn weggevallen:
1. Door de veranderende wetgeving zijn wij niet in staat de sterilisatieprojecten voort te zetten zoals wij dat voorheen deden.
2. Het herplaatsen van honden in Nederland wordt ons nagenoeg onmogelijk gemaakt
3. De educatieprojecten lopen sterk terug
4. Er is een afname van vrijwilligers in Nederland

Dit alles heeft geleid tot het volgende :
Met pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnie besloten om te stoppen met (de activiteiten binnen) de stichting.

Dit gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere: het bestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid om de ontmanteling van de activiteiten zo goed mogelijk te begeleiden.

In het kort betekent dit besluit het volgende;
1. 2016 is het afbouwjaar. Alle lopende initiatieven en gelden worden ten dienste gesteld aan het asiel. De rest van de activiteiten lopen af. Concreet betekent dit dat we geen sterilisatieprojecten meer zullen sponsoren en geen nieuwe projecten zullen opstarten.
2. De steun aan het asiel door SDB loopt af per 1 mei 2018.

Voor u als donateur is er voorlopig nog geen verandering. Later in het jaar willen we samen met u komen tot voor u goede manier om uw steun te koesteren.

Dit betekent dat de donaties de komende jaren nog hard nodig zijn. Daarna proberen wij eventuele donaties aan ons te continueren, zodat het asiel gesteund kan blijven. Echter weten wij nog niet op welke wijze wij dit zullen inrichten. Zo kan er gedacht worden aan het doorzetten van de adoptie op afstand via een andere stichting: voor de honden in het asiel zal er op die manier geen verandering hoeven plaatsvinden.

Wij nodigen u dan ook uit om vooral mee te denken in het zo goed mogelijk terecht laten komen van uw donatie.

Deze beslissing valt ons echt zwaar. Een groot deel van de vrijwilligers, adoptanten en donateurs is al een hele lange tijd betrokken. SDB is een onderdeel van vele levens, en het stoppen is dan ook een emotionele verandering voor alle betrokkenen.

Laten we elkaar de komende periode tot steun zijn. Op die manier kunnen we streven naar de beste oplossing.

Mocht u vragen of gedachten hebben dan kunt u ons bereiken via bestuur@hondenopvang.com.

Bestuur Stichting Dierenopvang Bosnië