Bestuursmededeling

Beste volgers, vrienden, donateurs, adoptanten, lezers en fans,

Onderstaande tekst is een officiële tekst geschreven namens het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië.

Het is een tekst waarin we een ontzettend zware en moeilijk beslissing kenbaar maken.
We zijn zeer zeker niet over één nacht ijs gegaan. We hopen op jullie steun, ondanks de negatieve insteek van het bericht.

We willen benadrukken dat we de tijd nemen voor het realiseren en dus afhankelijk zijn van de steun voor het asiel.
We begrijpen dat een grote groep donateurs ons juist steunen om onze sterilisatieprojecten. We hopen dat zij terugkijken op succesvolle jaren waarin een hoop dierenleed is bespaard.
En dat deze lieve supporters de dieren in het asiel willen blijven steunen.

Het delen van gedachten en vragen staat vrij, maar probeer het respectvol te houden, ook al zal het een emotionele impact hebben.

Mocht u vragen of gedachten hebben dan kun u ons bereiken via bestuur@hondenopvang.com.

Namens het bestuur van SDB

===============================================

Aan u als supporter van stichting dierenopvang Bosnië

Beste supporter,

Sinds 2002 zijn wij als kleine stichting actief voor de (zwerf) honden in Bosnië. Samen zetten we ons op verschillende manieren in om de zwerfhonden in Bosnië te helpen. Dit doen we onder andere door middel van sterilisatieprojecten, educatie op basisscholen en het financieren van het asiel van Orasje.

De doelstellingen van de SDB zijn u vast wel bekend:
1. Het organiseren van sterilisatieprojecten in Bosnië
2. Het opzetten van educatieprojecten in Bosnië
3. Samenwerking met lokale organisaties en overheid
4. Het ondersteunen van een plaatselijk asiel:
a. Door middel van adoptie op afstand van honden die niet herplaatsbaar zijn
b. Het kleinschalig herplaatsen van honden in Nederland vanuit een veilige introductieperiode waarbij de honden in eerste instantie bij opvanggezinnen geplaatst worden.

Met trots kijken wij terug op een prachtige periode van hard werk met geweldige resultaten, mogelijk gemaakt door iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Ruim 3.800 honden zijn door ons gesteriliseerd en gecastreerd, en ruim 12.000 honden zijn met onze ondersteuning gesteriliseerd en gecastreerd. Hierdoor is er ontelbaar veel dierenleed voorkomen. Een hele prestatie.

Na bijna 14 jaar worden wij ingehaald door de wereld om ons heen: zo is er veranderende wetgeving in werking getreden in Bosnië en zijn er andere initiatieven om ons heen ontstaan met een groter bereik en een grotere scope, zoals Dogs Trust en IFAW. Het groot aantal taken binnen de stichting ligt op de schouders van een steeds kleinere groep vrijwilligers. Deze verantwoordelijkheid drukt zwaar.

Ondanks de vele pogingen om het team uit te breiden middels het plaatsen van vacatures, heeft dat niet geleid tot structurele uitbreiding.

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn wij als bestuur tot de conclusie gekomen dat er enkele pijlers van onze stichting zijn weggevallen:
1. Door de veranderende wetgeving zijn wij niet in staat de sterilisatieprojecten voort te zetten zoals wij dat voorheen deden.
2. Het herplaatsen van honden in Nederland wordt ons nagenoeg onmogelijk gemaakt
3. De educatieprojecten lopen sterk terug
4. Er is een afname van vrijwilligers in Nederland

Dit alles heeft geleid tot het volgende :
Met pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnie besloten om te stoppen met (de activiteiten binnen) de stichting.

Dit gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere: het bestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid om de ontmanteling van de activiteiten zo goed mogelijk te begeleiden.

In het kort betekent dit besluit het volgende;
1. 2016 is het afbouwjaar. Alle lopende initiatieven en gelden worden ten dienste gesteld aan het asiel. De rest van de activiteiten lopen af. Concreet betekent dit dat we geen sterilisatieprojecten meer zullen sponsoren en geen nieuwe projecten zullen opstarten.
2. De steun aan het asiel door SDB loopt af per 1 mei 2018.

Voor u als donateur is er voorlopig nog geen verandering. Later in het jaar willen we samen met u komen tot voor u goede manier om uw steun te koesteren.

Dit betekent dat de donaties de komende jaren nog hard nodig zijn. Daarna proberen wij eventuele donaties aan ons te continueren, zodat het asiel gesteund kan blijven. Echter weten wij nog niet op welke wijze wij dit zullen inrichten. Zo kan er gedacht worden aan het doorzetten van de adoptie op afstand via een andere stichting: voor de honden in het asiel zal er op die manier geen verandering hoeven plaatsvinden.

Wij nodigen u dan ook uit om vooral mee te denken in het zo goed mogelijk terecht laten komen van uw donatie.

Deze beslissing valt ons echt zwaar. Een groot deel van de vrijwilligers, adoptanten en donateurs is al een hele lange tijd betrokken. SDB is een onderdeel van vele levens, en het stoppen is dan ook een emotionele verandering voor alle betrokkenen.

Laten we elkaar de komende periode tot steun zijn. Op die manier kunnen we streven naar de beste oplossing.

Mocht u vragen of gedachten hebben dan kunt u ons bereiken via bestuur@hondenopvang.com.

Bestuur Stichting Dierenopvang Bosnië