Adoptieprocedure

Helaas plaatsen wij geen honden meer door veranderde wetgeving. Op zoek naar een hond? We zijn altijd bereid mee te kijken.

Wij zijn van mening dat een goede procedure altijd heel belangrijk is om impulsbeslissingen te voorkomen. Wellicht kan onze onderstaande procedure u helpen bij het maken van een keuze

========

Wanneer u na het lezen van de informatie bij de te adopteren honden interesse heeft in een hond van Stichting Dierenopvang Bosnië, neemt u dan contact op met 06-46198579.

Omdat wij natuurlijk een goed beeld willen krijgen waar onze honden geplaatst gaan worden houden wij de volgende procedure aan:

Een eerste gesprek

Tijdens dit eerste telefoongesprek is ons voornaamste doel de mogelijke adoptant wat beter te leren kennen. Wij denken hierbij dan aan gezinssituatie, werktijden en niet onbelangrijk wat u van uw toekomstige huisgenoot “verwacht”. En te kijken of de hond waarin u interesse heeft binnen uw gezin zou kunnen passen. Elke hond heeft immers zijn eigen behoeften en karakter eigenschappen.

Wanneer na dit gesprek blijkt dat de bovengenoemde punten waarschijnlijk geen probleem gaan worden voor de hond krijgt u het telefoonnummer van het opvanggezin, waar de meeste honden in eerste instantie zullen verblijven na hun komst naar Nederland, en kunt u daar contact mee opnemen. Is de hond nog niet in Nederland dan krijgt u gelijk een huisbezoek en als dit positief verloopt dan wordt met u overlegd wanneer u de hond bij ons op kunt halen. Van de honden die rechtstreeks uit Bosnië komen is niet bekend of ze met katten en/of kleine kinderen samen kunnen.

Bezoek bij het opvanggezin

Bij deze eerste ontmoeting zullen ook weer vragen gesteld worden, want het opvang gezin kent de hond natuurlijk het beste. Ook wordt er gekeken hoe beide partijen op elkaar reageren. Soms hebben de honden in Bosnië nare ervaringen met mensen en zullen zij niet zomaar een vreemde vrolijk begroeten of soms zelfs ieder contact weigeren. Andersom kan natuurlijk ook, de hond kan reageren alsof hij/zij u al jaren kent en de “klik” is direct aanwezig.

Huisbezoek

Wanneer u na de eerste ontmoeting nog steeds geïnteresseerd bent en ook het opvang gezin en de te adopteren hond positief reageert dan komt er iemand van Stichting Dierenopvang Bosnië bij u op huisbezoek. Na dit bezoek zal bepaald worden of de hond daadwerkelijk binnen uw gezin zal gaan passen of niet.

De adoptie

Stichting Dierenopvang Bosnië werkt middels een intentieverklaring. Deze zal bij het daadwerkelijke ophalen van de hond worden ingevuld.
Voor vertrek vanuit Bosnië worden al onze dieren medisch nagekeken door een dierenarts en voorzien van een microchip. De honden hebben een rabiës- en cocktailvaccinatie gehad. Ook zullen zij ontwormd worden en behandeld tegen ectoparasieten. Volwassen dieren zijn gesteriliseerd/gecastreerd.

De bijdrage

Om de gemaakte kosten van het transport naar Nederland, de nodige medische zorg te dekken en het asiel van Orasje te steunen vragen wij voor elke hond een bijdrage van € 225,00 tenzij vooraf anders vermeld.

Herplaatsing

Indien het zo is dat de hond en het adoptiegezin achteraf niet bij elkaar passen, om wat voor reden dan ook, dan neemt Stichting Dierenopvang Bosnië de hond terug en zullen wij de hond herplaatsen.