20-04-2018 Bestuursmededeling met betrekking tot oplichting veiling 2014

Beste donateurs, betrokkenen, lezers en fans,

We hebben een zeer verdrietig en frustrerend bericht wat we na bijna 4 jaar uitstellen met jullie moeten delen.

4 jaar geleden vonden er in de lente ernstige overstromingen plaats in Bosnië, 2014 was een rampenjaar voor het al arme land. Zelfs het asiel in Orasje liep gevaar.

Wij ontvingen een groot aantal noodkreten en besloten er gehoor aan te geven. Maar naast de noodkreten ontvingen wij ook een prachtige hoeveelheid donaties.

Om meer fondsen te werven werd er een veiling georganiseerd door Inge Nap. Er werd ruim 3.000 euro opgehaald. Helaas kregen we de aan haar betaalde donaties niet uitbetaald. Na een tijd getracht te hebben het in den minne te regelen, voelden wij ons genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, maar door verhuizing naar onbekende woonplaats in het buitenland was beslaglegging niet mogelijk. Het vonnis in toegewezen door de rechtbank en we staan dan ook geheel in ons recht.

Wij vinden “naming en shaming” bijzonder onprettig en hebben ons er al die tijd ver van gehouden, maar nu wij de afgelopen maanden weer geconfronteerd zijn met haar loze beloftes kunnen wij het niet langer doodzwijgen, wij weten namelijk dat wij niet de enige gedupeerden zijn en willen een signaal geven aan partijen die wellicht met haar in zee gaan. Wij hebben 4 jaar lang geprobeerd het op een ordentelijke wijze te schikken, zonder succes. Dit heeft ons heel veel tijd en geld gekost.

De schuld is inmiddels opgelopen naar 4000 euro, voor ons een ongelooflijk hoog bedrag waar we met pijn in ons hart van weten dat we het nooit meer zullen ontvangen.

Wij willen onze excuses aanbieden aan alle partijen die destijds een item of activiteit ter beschikking hebben gesteld ten gunste van de veiling. Wij weten tevens dat een aantal bieders hun item niet hebben ontvangen en wel een betaling hebben gedaan aan Inge Nap. Ook daar bieden wij onze excuses voor aan. Onze houding was helaas te naïef.

4000 euro, dat is al snel een half jaar eten voor de honden in het asiel. Wij hopen dat zij voelt wat zij heeft aangericht, want ons doet het nog iedere dag pijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via info@hondenopvang.com. Wij willen geen hetze voeren tegen deze dame, maar we willen de waarheid naar buiten brengen, omdat verzwijgen voor ons niet langer tot de mogelijkheden behoort. De belangen zijn te groot. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de keuze die wij nu maken.

Met vriendelijke groet,

Suze Steenbergen-Andringa

Namens het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië

.

BELANGRIJK

Let op!
 
per 1 april is onze postbus in Wormerveer gesloten.
 
Ons nieuwe postadres is:
 
Stichting WereldAsielen • tav project 18 • Postbus 8040 • 1180 LA Amstelveen
-

In december is de overdracht naar WereldAsielen van de financiële zaken afgerond. Incasso’s lopen via de rekening van WereldAsielen en alle donaties voor Orasje kunnen worden overgemaakt naar de rekening van WereldAsielen: NL20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen onder vermelding van Project 18 (en evt de naam van uw adoptie op afstandhond wanneer van toepassing). Ingrid van de Berg is projectmedewerker binnen WereldAsielen voor Orasje, en dus kunnen wij onze steun voortzetten. Een aantal vrijwilligers is meeverhuisd en zet de taken ten behoeve van het asiel voort.

Laatste nieuws

v

Bestuursmededeling

Geachte donateurs/volgers/fans en supporters,

De afgelopen periode hebben wij meerdere mededelingen gedaan over het afbouwen van de activiteiten van Stichting dierenopvang Bosnië en de versterkte samenwerking met WereldAsielen. Deze samenwerking krijgt nu ook financieel vorm, SDB en met name het asiel in Orasje  zal een structureel project worden bij WereldAsielen, waardoor het mogelijk blijft het asiel in Orasje te kunnen blijven steunen.

Met ingang van de maand december is deze transitie een feit.

Dit heeft een aantal gevolgen:

  1. Heeft u bij uw bank via internetbankieren aangegeven periodiek een bedrag over te schrijven naar Stichting Dierenopvang Bosnië? Dan dient u dit handmatig aan te passen. Gebruikt u daarvoor ook de nieuwe tenaamstelling WereldAsielen en IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56. Vergeet niet te vermelden dat uw donatie bestemd is voor Project 18 Orasje.
  2. Wanneer het een periodieke overboeking betreft ten gunste van een adoptie hond op afstand dient u ook de naam van de hond te vermelden
  3. Indien u een lopende incassomachtiging heeft, zal deze geldig blijven.  Ook de bestemming van uw donatie via incasso blijft hetzelfde, namelijk het asiel van Orasje. Echter de tenaamstelling van de incassant, het incassanten ID en de bankrekening van de incassant zullen wijzigen. U zult deze nieuwe gegevens terugzien in de bankafschriften.
  4. SDB incasseerde altijd eind van de maand, WereldAsielen incasseert echter begin van de maand. De laatste incasso die gepland staat bij SDB eind november 2017 wordt verplaatst naar 20 november 2017.
  5. De eerste incasso welke wordt uitgevoerd door WereldAsielen bestemd voor Orasje vindt 10 december 2017 plaats. Vanaf januari zullen de incasso’s dan normaal plaatsvinden aan het begin van de maand. Helaas is deze wijze nodig om de administratieve transitie goed te laten verlopen.

Tip: Directe donaties kunnen voortaan worden overgemaakt naar NL 20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen onder vermelding van Project 18 Orasje. Wanneer de aangegeven omschrijving niet wordt meegegeven komt het ten gunste van algemene donaties en niet ten gunste van Orasje!

Als bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië zijn wij ervan overtuigd dat ons project bij WereldAsielen in goede handen zal zijn en dat de voortzetting van de steun aan Orasje gewaarborgd is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk  contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting dierenopvang Bosnië en WereldAsielen

Suze Steenbergen-Andringa, 06-46198579, info@hondenopvang.com

 

.

Een nieuwe film!

Doneren? Dat kan

Maak direct een donatie over op NL20 TRIO 0198 3427 56 tnv Stichting WereldAsielen onder vermelding van Project 18 Orasje

Nieuw postadres

Ons nieuwe postadres is:

WereldAsielen

t.a.v. Stichting Dierenopvang Bosnië

Postbus 8040

1180 LA Amstelveen