Laatste nieuws

v

Bestuursmededeling

In mei 2016 kwam vanuit Stichting Dierenopvang Bosnië (SDB) een bestuursmededeling over het afbouwen van de activiteiten van de stichting. Dit kwam bij veel mensen als een schok.
 
Wij hebben de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden om het asiel van Orasje te kunnen blijven steunen. Samen met WereldAsielen (WA) zijn we overeengekomen dat zij het asiel als structureel project overnemen. Een aantal vrijwilligers van SDB zal hun werkzaamheden voortzetten binnen WA na de afbouw.
 
De honden in het asiel van Orasje verdienen de steun en wij willen graag samen zorgen voor een continuering van hun veilige verblijf in het asiel. We zijn dan ook blij dat deze oplossing is gevonden.
 
De details zullen in de loop van de komende maanden worden uitgewerkt, vooralsnog verandert er niets voor onze donateurs.
 
WereldAsielen herplaatst geen honden. Eventuele adopties zullen dan ook via andere kanalen moeten lopen.
 
We hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, maar uiteraard zijn vragen meer dan welkom. Deze kunt u stellen via bestuur@hondenopvang.com of via info@wereldasielen.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
De besturen van Stichting Dierenopvang Bosnië en WereldAsielen

.

Huishoudelijke mededeling

Ons nieuwe postbus nummer is bekend:

Postbus 170, 1520 AD, WORMERVEER

.

Een nieuwe film!

.

.

Doneren? Dat kan

Maak direct een donatie over op NL20 TRIO 0198 3427 56 tnv Stichting WereldAsielen onder vermelding van Project 18 Orasje

of via Online_doneren